Dane sú pre štátny rozpočet dôležité

od autora: | 14. marca 2022

Dane sú obsiahnuté prakticky všade, či už nakupujeme tovary alebo služby, delíme ich na priame a nepriame. Platenie dane patrí určite pre väčšinu ľudí k tým menej príjemným záležitostiam, no je to nevyhnutnou povinnosťou. Podanie daňového priznania je dané zo zákona o dani z príjmov a chybné vyplnenie priznania vás nakoniec môže stáť veľa problémov a peňazí navyše. Danove priznanie Bratislava sa dá podať aj s externou firmou.

Ako správne vyplniť a podať daňové priznanie v Bratislave?

Správne danove priznanie Bratislava
Typy daňového priznania

Pokiaľ ste zamestnaný, o podanie daňového priznania sa väčšinou postará váš zamestnávateľ. Ak však podnikáte a ste samostatne zárobkovo-činná osoba, podanie daňového priznania zostáva na vašich pleciach. Našťastie, dnes už existujú profesionálne firmy, ktoré vám s tým vedia poradiť a priznanie môžu urobiť za vás. Fyzické osoby podávajú daňové priznanie v Bratislave vždy za kalendárny rok a sú v ňom uvedené všetky zdaniteľné príjmy, ktoré sú predmetom dane. Podľa druhu dosiahnutého príjmu, podávajú fyzické osoby daňové priznanie buď Typ A, tlačivo je určené pre fyzické osoby, ktoré dosiahli IBA príjmy zo závislej činnosti alebo Typ B, tlačivo je určené pre fyzické osoby, ktoré dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy ako napríklad príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z kapitálového majetku a ostatné príjmy. Existujú však aj výnimky pre fyzické osoby, ktoré nemusia podávať daňové priznanie. Týka sa to napríklad osôb, ktoré mali príjmy oslobodené od dane ako je materský alebo rodičovský príspevok alebo ich príjem nepresiahol čiastku 2255,72 eur. Daňové priznanie podáva aj podnikateľ, ktorý dosiahol daňovú stratu. K povinným prílohám daňového priznania patria najmä potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, kópie rodných listov detí, potvrdenie vydané bankou na bývanie atď. Právnické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov bez ohľadu na výšku príjmov. Táto povinnosť sa týka aj zahraničných právnických osôb, ktoré majú príjmy na území Slovenskej republiky. Právnická osoba je taktiež povinná zostaviť účtovnú uzávierku.

S daňovým priznaním vám môže pomôcť firma

Ako teda sami vidíte, podanie daňového priznania nie je úplne jednoduchou záležitosťou, je treba mať aspoň základný prehľad o tejto problematike. Ak si na to sami netrúfate a chcete si byť istí, že daňové priznanie v Bratislave bude vyplnené správne, obráťte sa na odborníkov, ktorí túto povinnosť vybavia za vás. Skúste kliknúť na https://www.easystart.sk , kde vám určite radi a odborne poradia.