Profesionálne ukladanie dlažby je kvalitnejšie ako svojpomocné

od autora: | 20. februára 2023

Chodník okolo domu je súčasťou pekne upravenej záhrady. Chodníky sa robia až po dokončení výstavby alebo rekonštrukcie, vtedy, keď je už odstránený všetok prebytočný stavebný materiál, vyrovnaná plocha a čo je dôležité, keď budete vedieť, kde a čo bude okolo domu umiestnené aby ste si urobili pekné a zaujímavé cestičky. Chodníky okolo domu môžu byť robené z prírodného alebo umelého kameňa ale aj zo zámkovej dlažby. Ukladanie dlažby je však práca pre odborníkov s určitými skúsenosťami, preto je dobre ak túto prácu prenecháte im. Ukladanie dlažby má určitý postup a pravidlá. Dlažba musí byť položená tak, aby sa časom nepoškodila, aby zostala pekná a rovná. Odborníci vedia ako správne dlažbu ukladať, aký hlboký podklad zvoliť, aký sklon pri pokládke dažďového chodníka.

Chodníky okolo domu a dažďový chodník

Odborné ukladanie dlažby
Dobrý základ je pri ukladaní dlažby dôležitý

Chodníky okolo domu možno jednoducho spojiť s realizáciou dažďového chodníka. Pravidlá pre ukladanie dlažby sú rovnaké akurát sa líšia v riešení podkladu. Pre dobrý chodník platí zlaté pravidlo – chodník je len taký dobrý ako dobre je riešený podklad. Dažďový chodník slúži na odvádzanie prebytočnej dažďovej vody od stavby domu. V minulosti jeho funkciu plnilo vyliatie betónu okolo domu v zhruba 30 cm šírke. Neskôr sa ale betón vplyvom sadania stavby začal štiepiť a lámať. Pri dažďovom chodníku je to určitý sklon od domu v pozdĺžnom aj priečnom smere aby dochádzalo k odvádzaniu vody od stavby domu. Tiež je potrebné zabezpečenie násypov v tomto sklone. Ukladanie dlažby je už potom rovnaké. Na zabezpečenie strán chodníka sa používajú trávnikové obruby. Každú vrstvu štrku alebo kameniva je potrebné utlačiť a vyrovnať vibračnou doskou.

Výber zámkovej dlažby

Súčasný trh ponúka naozaj bohatý výber farieb a tvarov zámkovej dlažby. Z tejto ponuky sa dá zaujímavo vyskladať mozaika alebo chodník z jedného farebného druhu len v rôznych tvaroch. Z mozaiky sa dajú poskladať zaujímavé obrazce napríklad farebných kvetov na jednoduchom sivom podklade. Z rôznych tvarov dlažby zasa dlažba, ktorá vyzerá ako ukladaná chaoticky, no je jednoducho sa opakujúca v určitých radoch. Viac informácií o ukladaní dlažby nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.polozime.sk/. Zároveň môžete požiadať o vypracovanie cenovej ponuky na tie vaše priestory.