Jistič jako základní jednotka každé rozvodné skříně

od autora: | 16. decembra 2022

Elektrická energie již v žádné domácnosti nesmí chybět. Bez ní si už neumíme představit ani jeden den. Doprovází nás od brzkého rána až do pozdního večera. Ať už se jedná o rodinný dům nebo bytovku napojení na elektrickou energii je stejné. Kromě přípojkové skříně a elektroměrového rozvaděče každá domácnost má vlastní domovní rozvaděč. Z domovního rozvaděče nebo jinak řečeno rozvodné skříně jdou jednotlivé kabely do elektrických zásuvek, vypínačů, elektrických spotřebičů a podobně. Kromě toho v moderní elektroinstalaci jsou to i slaboproudé rozvody počítačové sítě, televizního signálu, zabezpečovacího systému a podobně. V minulosti byly v rozvodové skříni instalovány pojistky. Ty časem nahradily jističe, se kterými se ve srovnání s pojistkami snadněji manipuluje. Zatímco pojistky bylo při přetížení třeba vyměnit, jistič stačí po odstranění problému jednoduše nahodit.

Druhy jističů

Jistič a jeho typy
Rozdělení jističů

Jistič je v současnosti nejpoužívanějším prvkem proudové ochrany v domovních elektroinstalacích. Množství jističů, jejich napojení a typy navrhne projektant v projektové dokumentaci. Slouží k přerušení elektrického obvodu v případě poruchy. Po odstranění poruchy se jednoduše nahodí. V případě rekonstrukce elektroinstalace a výměny rozvodové skříně je nezbytné situaci řešit se zkušeným a vyučeným elektrikářem, který výměnu bude řešit bezpečně. Existuje několik druhů jističů. Jsou označeny jako B, C, D jističe. Jističe B ​​se využívají k ochraně elektrického vedení na zásuvky a světelné obvody v domácnosti. Jističe C jsou na menší elektromotory a transformátory a D jsou na velké indukční a kapacitní zátěže. Součástí moderní elektroinstalace je v rozvodové skříni instalován také proudový chránič. Je to zařízení, které poskytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem a vznikem požáru.

Zapojení rozvodné skříně je práce pro profesionály

Jistič je zařízení, které v případě, že jím začne téct proud větší než je určen, automaticky odpojí přívod proudu a tím brání jeho přetížení. Instalaci rozvodové skříně i její sestavení je nezbytné nechat na profesionály, tedy na zkušeného elektrikáře, případně sestavení pro projektanta. Výběr jističů není jednoduchý. Při dlouhém vedení elektrického obvodu nemusí jistič při zkratu přerušit obvod včas, což může mít za následek zničení spotřebičů nebo v tom horším případě vznik požáru. Více informací o zapojení a druzích jističů naleznete na následující internetové stránce: https://www.legrand.cz/