Zaujímavosti o slnečnej energii

od autora: | 1. januára 2022

Každý z nás si určite všimol, že problematika získavania teplej úžitkovej vody a elektrickej energie v našich domácnostiach predstavuje často diskutovanú tému. Spoločnosť dnes dbá na to, aby sme tieto základné veci, bez ktorých by sme sa jednoducho nezaobišli, získali ekologickou cestou. A tam patrí získavanie energií pomocou obnoviteľných zdrojov energií. Medzi najpoužívanejšie rozhodne patrí fotovoltika. Zaujíma aj vás, čo v sebe skrýva a prečo predstavuje výborný zdroj na vykurovanie?

Slnečná energia a jej prínos pre spoločnosť

Fotovoltika vo svete
Budúcnosť fotovoltiky

Na to, aby fotovoltaika fungovala, musí mať k dispozícií základný prvok, ktorým sú fotovoltaické panely. Z nich je možné vytvoriť fotovoltaickú elektráreň. Hlavnou úlohou týchto panelov je zachytávanie slnečných lúčov po ich povrchu. Účinnosť fotovoltaických panelov sa neustále zvyšuje. V súčasnosti sa ich účinnosť odhaduje až na 19%. To isté platí aj o ich životnosti. Aj tá ich sa neustále predlžuje. Odhaduje sa, že životnosť fotovoltaického panelu je až 25 rokov. Výhodou je tiež to, že výrobcovia v súčasnosti garantujú bežnú záruku až 10 rokov. Dobrou správou je, že životnosť panelu môže byť až 30 rokov. V súčasnosti máme na výber z dvoch základných druhov, a to z monokryštalického a polykryštalického panelu. Dnes už ale neexistuje medzi nimi výrazný rozdiel. Základným rozdielom je hlavne dobiehanie výkonnosti v príkone. Monokryštalické panely nabiehajú pomalšie. Polykryštalické panely poskytujú rovnomernejší výkon. Za ich nespornú výhodu možno považovať to, že sú účinné aj pri slnečnom žiarení pod rôznymi uhlami. Nemusíte sa teda zameriavať len na to, aby boli orientované na juh. Fotovoltaické elektrárne sa vyplatia hlavne v prípade rodinných domov. Stretávame sa s nimi však aj na rôznych hospodárskych budovách. Vyplatia sa všade tam, kde chceme ušetriť finančné prostriedky.

Zariadenia, ktoré fungujú vďaka solárnej energii

Slnečnú energiu môžeme využiť za pomoci viacerých zariadení. Jedným z efektívnych zariadení je už spomínaný fotovoltaický panel. Okrem toho sa vyplatia aj solárne panely, ktorých hlavná úloha spočíva vo vyhrievaní teplej úžitkovej vody. Môžete ho použiť tak v domácnosti za účelom ohrevu vody, ale súčasne aj pri vyhrievaní bazénov. Ak vás ekologické zariadenia zaujímajú, dočítajte sa o nich viac na stránke https://www.viessmann.sk/. Ak chcete v domácnosti šetriť, vyskúšajte ekologické zariadenia. Dodajú vašej domácnosti to, čo potrebujete!